Porady

Najczęstsze błędy medyczne

W polskim sądownictwie toczy się coraz więcej postępowań o odszkodowanie za błąd lekarski. Statystyki jasno wskazują, że każdego roku takich spraw prowadzonych jest więcej o jakieś 15%. Zadowalające jest to, że medycy, którzy popełnili błąd, nie tylko muszą zmierzyć się z aktem oskarżenia, ale też zostają uznani za winnych. Coraz częściej muszą zapłacić zadośćuczynienie za błąd lekarski, otrzymują zakaz do wykonywania zawodu, a nawet zostają pozbawieni wolności. Znacznie zmieniło się podejście prokuratury w tym zakresie, ale też nastąpiła zmiana świadomości samych pacjentów. Dzisiaj poszkodowani nie boją się dochodzić swoich praw w sądzie.

Więcej informacji znajdziesz na stronie: http://rjpadwokaci.pl/

Do jakich przypadków błędów medycznych dochodzi najczęściej? Okazuje się, że te dotyczą zaniedbań podczas akcji porodowych. Medycy oskarżani są za wykluczenie wskazania do przeprowadzenia cesarskiego cięcia, wskutek czego zdrowie oraz życie matki i dziecka zostało zagrożone. Sprawy porodowe dotyczą także zaniedbań podczas akcji porodowej, chociażby tych wynikających z niewłaściwej pielęgnacji rodzącej bądź noworodka.

Kolejne sprawy dotyczą zarażeń szpitalnych w wyniku nieodpowiedniej sterylizacji urządzeń medycznych i innych sprzętów, jakie niezbędne są do diagnostyki oraz leczenia pacjenta. W polskich szpitalach nadal nagminnie dochodzi między innymi do zakażeń gronkowcem.

Szereg postępowań o błąd lekarski to te z zakresu ortopedii albo takie, które wynikają z uszkodzenia innego narządu ciała aniżeli ten, który był podstawą leczenia operacyjnego lub zabiegowego. W takich przypadkach nie można mówić o możliwych, występujących naturalnie powikłaniach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *